การสมัครใช้งาน WordPress.com

การสมัครเข้าใช้งาน  WordPress

1.เข้าเว็บไซต์  https://th.wordpress.com/ คลิกสร้างเว็บไซต์

singupwordpress

2.กรอกชื่อเว็บที่ต้องการ

singupwordpress2

  1. เมื่อตั้งชื่อที่สามารถใช้งานได้แล้ว จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว

singupwordpress3

4.กรอกข้อมูลในการใช้งาน อีเมลล์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

singupwordpress4

5.คลิกเมนู No Thanks

singupwordpress5

6.เลือกรูปแบบของเว็บไซต์ แล้วแต่ความชอบ

singupwordpress6

6.1 ตัวอย่างรูปแบบของเว็บ

singupwordpress7

7.เลือกรูปแบบการใช้งาน ในที่นี้ใช้งานฟรี

singupwordpress8

8.ลงทะเบียนเข้าใช้งานเรียบร้อย

singupwordpress9

9.ยืนยันเพื่อจะเข้าใช้งานอีกครั้ง ที่ อีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่ 4

singupwordpress10

10.ตรวจสอบใน อีเมลล์จะได้รับจดหมายจากเว็บ WordPress.com

singupwordpress11

11.คลิกปุ่ม Activate Account

singupwordpress12

12.การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน

singupwordpress13

ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนนกับบทความนี้

Comments

comments

error: Content is protected !!