เงื่อนไขการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาน้ำท่วมง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ปี 2023


เช็คด่วน!! กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยมาตรการเยียวยาน้ำท่วม 2566

นับเป็นประเด็นที่หลายคนรอคอย กับการแชร์ข่าวมาตรการเยียวยาน้ำท่วมสำหรับภาคเกษตรกร ซึ่งแน่นอนว่าในปีนี้ก็ถือเป็นอีกปีของการน้ำท่วม 2566 และก็มีข่าวการเยียวยาออกมา จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

 

จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ..ข่าวมาตรการเยียวยาน้ำท่วม

โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการจัดแถลงการณ์ถึงเรื่องความช่วยเหลือแก่เกษตรโดยเฉพาะ โดยเป็นไปตามแนวทาง “หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2566” ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้มีเพียงการกำหนดมาตรการเยียวยาน้ำท่วมในเรื่องของวงเงินให้เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้น ยังไม่บอกถึงเรื่องช่องทางการเงื่อนไขลงทะเบียน สามารถติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดได้จากเว็บไซต์ www.moac.go.th  ซึ่งเป็นเว็บไซด์ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันเบอร์โทรศัพท์ 02-2815955  

 

มาตรการเยียวยาน้ำท่วมให้กู้เงินหรือให้เงินเยียวยาได้เลย

หลายคนเกิดความสับสนว่ามาตรการเยียวยาน้ำท่วม เป็นการให้กู้เงินฉุกเฉินออมสินจากธนาคารออมสินหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ทางธนาคารออมสินเองก็ได้มีโครงการพิเศษออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉินเพื่อเป็นเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับคนที่ต้องการนำเงินไปใช้สำหรับผลกระทบน้ำท่วม 2566 ได้ด้วยเช่นกัน แต่มาตรการเยียวยาน้ำท่วมที่ออกมาจากโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อการให้เงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจริง โดยไม่ต้องกู้เงินแต่อย่างใด สำหรับคนที่จำได้รับเงินจะคิดจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการทำเกษตรกรรมที่มีอยู่ในครอบครอง เช่น 

  • มาตรการเยียวยาน้ำท่วมในพืช ได้แก่ ให้เงินเยียวยานาข้าวไร่ละ 1,340 บาท, ไร่ผักหรือพืชต่าง ๆ ไร่ละ 1,980 บาท, ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรืออื่น ๆ คิด ไร่ละ 4,048 บาท  เป็นต้น 
  • มาตรการเยียวยาน้ำท่วมด้านประมง ได้แก่ ไร่เลี้ยงปลาหรือปลาสัตว์น้ำ ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกิน 5 ไร่, ไร่เลี้ยงกุ้งหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ หรือกรณีการเลี้ยงในบ่อปูนหรือซีเมนต์ให้ตารางเมตรละ 368 บาท โดยที่ไม่เกิน 80 ตรม.

อย่างไรก็ตามยังมีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประกอบการเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม 2566 เข้าดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับแต่ละบุคคล

 

หลักเกณฑ์สำคัญรับเงินจากมาตรการเยียวยาน้ำท่วม

หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากภัยพิบัติน้ำท่วม 2566 ทั้งนี้ การที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาน้ำท่วมนั้น จะต้องเป็นมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำคัญในการขอรับความช่วยเหลือ คือ ต้องเป็นการทำเกษตรกรรมเพื่อประกอบอาชีพและได้ทำการขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนภายหลังเพื่อรับความช่วยเหลือส่วนนี้ได้