กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าแบงก์ ธกส โดยเฉพาะ

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้ (เฉพาะลูกค้า ธกส)

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 14% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ไม่กำหนดอายุผู้กู้

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 12 เดือน


แนะนำกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อ ธ.ก.สเพื่อพัฒนาอาชีพ ต่อยอดและสร้างรายได้ 2023

สำหรับการกู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อล่าสุดสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยชาวเกษตรกรและกลุ่มครอบครัวของเกษตรกรเพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะต่ำกว่าสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปและสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอื่น ๆ 

จุดเด่น กู้เงิน ธ.ก.สกับดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2023

กู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อ ธ.ก.ส 100000 บาท

จะเป็นสินเชื่อสร้างฝัน สำหรับกลุ่มชาวเกษตรกรที่จะกู้เงิน ธ.ก.ส และจะได้วงเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการเริ่มต้นการสร้างอาชีพ โดยกลุ่มคนที่ต้องการจะเป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส 100000 บาท หากใช้เป็นค่าใช้จ่ายจะให้มีการคิดดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4%ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ 12 เดือนแต่ไม่เกิน 18 เดือน หากใช้เป็นเงินลงทุนจะให้คิดดอกเบี้ย 4%ใน 3 ปีแรกและปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ย 6.5%ต่อปี รวมระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 5 ปีและปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก

กู้เงิน ธ.ก.ส กับธ.ก.ส สินเชื่อ 50000-60000 บาท

จะเป็นสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท เพื่อเป็นการกู้เงิน ธ.ก.ส ไปใช้ในการสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้ประกอบอาชีพและให้ได้ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี Smart Farmer และนำเอาความรู้ความสามารถเพื่อมาพัฒนาอาชีพและต่อยอดธุรกิจถือเป็นการสร้างรายได้และฟื้นฟูธุรกิจโดยจะให้ดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4%ต่อปีและมีระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 18 เดือนและใน 3 ปีแรกให้มีดอกเบี้ย 4%และปีที่ 4 จะให้คิดดอกเบี้ยที่ 6.5% และมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก

ข้อดีของการกู้เงิน ธ.ก.ส กับลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ

จะเป็นสินเชื่อที่ให้มีการคิดดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ถูกมาก โดยจะเป็นการกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อยอด เพื่อสร้างรายได้ และเหมาะกับกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรและครอบครัว รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะเริ่มต้นการทำอาชีพซึ่งจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5-10 ปี ด้วยวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส 100000 บาท

สำหรับบุคคลที่ต้องการจะสมัครสำหรับสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ต้องการจะนำไปประกอบอาชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สามารถจะติดต่อเพื่อขอกู้เงิน ธ.ก.สได้ทาง LINE@ BAAC Family หรือติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรืออาจจะติดต่อยืมเงิน ธ.ก.สได้ด้วยตัวเองที่สาขาธนาคารใกล้บ้านได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ตั้งแต่ 20-60 ปี

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 72 เดือน

บัตรเครดิตนักศึกษา

บัตรเครดิตนักศึกษา สมัครง่ายๆ ใช้เอกสารน้อย

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

เริ่มต้น 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 10 เดือน