สมหวังเงินสั่งได้

สมหวังเงินสั่งได้ อยากได้เงินก็สมัครเลย

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 12% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ตั้งแต่ 20-70 ปี

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 72 เดือน


สมหวังเงินสั่งได้ บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถวงเงินสูงถึง 150% ของราคาประเมินและยังใช้รถได้ 2023

สมหวังเงินสั่งได้ก็เป็นอีกบริษัท Non-Bank ที่จะให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถเป็นหลัก โดยจะให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่มีสมหวังเงินสั่งได้สาขาทั่วประเทศซึ่งหากใครที่ต้องการจะติดต่อเรื่องสินเชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและจะได้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นและได้รับเงินก้อนได้เลยในวันเดียวกัน ซึ่งหากเอกสารครบถ้วนก็จะรู้ผลอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

สมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อที่เหมาะกับยุคโควิด19 2023

สมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ

จะเป็นการเปลี่ยนรถให้เป็นเงินเพื่อที่จะใช้หมุนเวียนในกิจการได้และยังมีรถไว้ใช้งานในกิจการได้ปกติ โดยกิจการนั้น ๆ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก เป็นร้านค้าแผงลอยก็สมัครได้โดยวงเงินที่จะได้จากสมหวังเงินสั่งได้จะให้สูงถึง 150%ของราคาประเมินรถยนต์และมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 72 เดือน โดยในการสมัครสินเชื่อหากมีเอกสารครบถ้วนพร้อมทั้งรถยนต์เพื่อทำการตรวจสภาพก็จะรู้ผลได้ภายในวันนั้นเลย

สมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

จะเห็นว่าปกติมักจะได้ยินแต่สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซต์ แต่สำหรับรถบรรทุกซึ่งจะใช้ในกิจการอาชีพเฉพาะก็สามารถจะสมัครสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้ซึ่งจะให้วงเงินสูงถึง 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 80% ของราคาที่ประเมินได้โดยอายุรถที่จะสามารถนำมาขอสินเชื่อได้จะต้องไม่เกิน 25ปีโดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 60 เดือน สำหรับวงเงินที่จะได้ก็เพื่อที่จะนำไปใช้หมุนเวียนในกิจการได้หรือจะใช้สำรองจ่ายภายในกิจการโดยสามารถจะสมัครขอสินเชื่อได้กับสาขาสมหวังเงินสั่งได้ทั่วประเทศที่ลูกค้าสะดวก

สมหวังเงินสั่งได้ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • สำหรับบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่และผู้ค้ำประกัน
 • สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้
 • เล่มทะเบียนตัวจริงเพื่อใช้สมัครสินเชื่อสมหวัง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะต้องมี
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์
 • สำหรับนิติบุคคล
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  
 • ใบ ภพ.20 ประทับตราบริษัทพร้อมลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจหรือเจ้าของกิจการ
 • สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนไม่ต่ำกว่า 6 เดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงสำคัญมากสำหรับสมหวังเงินสั่งได้
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะต้องมี
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพและใช้ประเมินราคารถยนต์

สมหวังเงินสั่งได้ บริษัทสินเชื่ออเนกประสงค์ หรือเพื่อการประกอบอาชีพ มีสาขาสมหวังเงินสั่งได้พร้อมให้บริการได้ทั่วประเทศซึ่งสามารถจะตรวจสอบสาขาได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อได้ที่เบอร์สมหวังเงินสั่งได้ที่เบอร์โทร. 02-308-7555 เพื่อจะปรึกษาเรื่องยี่ห้อรถ จำนวนปีก่อนได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้เงินด่วน มิตรแท้เรื่องเงินกู้ล่าสุด

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 10.44% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

เริ่มต้น 18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 48 เดือน

ผ่อนของในลาซาด้า

ผ่อนของในลาซาด้ากับสินค้าที่ร่วมรายการวันนี้

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ขึ้นอยู่กับสินค้า

อายุผู้สมัคร

เริ่มต้น 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

ไม่กำหนดเวลาผ่อน