แนะนำวิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิป และช่องทางแจ้งความต่างๆ ในวันนี้


กฎหมายทวงหนี้ที่สำคัญ วิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิปลูกหนี้แจ้งความร้องเรียนการทวงหนี้ได้ที่ไหน 2567

หากคุณกำลังหาวิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิป เมื่อโดนแอพทวงหนี้โหด จะมีวิธีแก้และรับมืออย่างไรได้บ้าง วันนี้เราได้นำหลักฎหมายสำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือ จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย 

 

รู้กฎหมายทวงหนี้ 2567 เพื่อเป็นวิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิป  

ปัจจุบันมีกฎหมายในเรื่องของการทวงหนี้ออกมาอย่างชัดเจน หากเจ้าหนี้ทำเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายสามารถเอาผิดเจ้าหนี้ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อความเป็นธรรมของลูกหนี้ที่โดนแอพทวงหนี้หรือเจ้าหนี้ข่มขู่เกินควร โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิป ดังนี้

  • ยึดสัญญาเป็นสำคัญ หากเจ้าหนี้เรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือเร่งรัดก่อนเวลาถือว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบก็จะต้องมีสัญญาในการกู้ยืมเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกัน 
  • สัญญาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอกสารจริง แต่เป็นข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ข้อความตกลงทางไลน์ หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น 

 

วิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิป ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดหรือถูกอายัด

ทรัพย์สินบางประเภทของลูกหนี้อยู่ในกฎหมายบางอย่างเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดหรือถูกอายัดได้ หากลูกหนี้ที่โดนแอพทวงหนี้เพื่อยึดทรัพย์สินดังกล่างถือว่าไม่ได้ วิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิป 

  • ทรัพย์สินที่ไม่มูลค่าไม่เกิน 2 หมื่นบาท เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 
  • ยานพาหนะที่ใช้ในการทำมาหากินบางอย่าง เช่น รถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์อยู่และใช้ในการประกอบอาชีพ
  • เครื่องมือใช้ประกอบอาชีพที่ยึดได้จะต้องมูลค่ามากกว่า 1 แสนบาท 
  • เงินเดือน ค่าจ้าง เบื้อเลี้ยงส่วนที่มากกว่า 2 หมื่นบาทสามารถยึดหรืออายัดได้

อย่างไรก็ตามเรื่องวิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิปแม้ว่าจะดูเรื่องกฎหมายทรัพย์สินแล้วว่ายึดไม่ได้ แต่หากสัญญาที่ตกลงได้ตกลงเพื่ออนุญาตให้ยึดได้ ดังนั้นวิธีรับมือแอพทวงหนี้เหล่านี้ก็เป็นโมฆะเช่นเดียวกัน 

 

วิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิป แจ้งความ ร้องเรียนการทวงหนี้ได้ที่ไหน

เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าถูกว่าถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่ว่าคุณจะได้ทำการกู้เงินในระบบหรือนอกระบบก็ตาม หากพบว่าไม่เป็นธรรมและเกินกว่าเหตุขั้นตอนของวิธีรับมือแอพทวงหนี้พันทิปสำคัญที่สุดคือต้อง แจ้งความแอพยืมเงิน หรือแจ้งความเอาผิดเจ้าหนี้ได้ที่หน่วยงาน ดังนี้

  • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทรสายด่วน 1359 ของสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งจะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
  • ศูนย์ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ ของกองปราบปราม โทร สายด่วน 1135 เพื่อปรึกษาเมื่อโดนแอพทวงหนี้ รวมทั้งใช้ในการร้องเรียน แจ้งความ แจ้งเบาะแส 
  • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ของกระทรวงยุติธรรม โทร สายด่วน 02-5753344 เพื่อปรึกษาเมื่อโดนแอพทวงหนี้ รวมทั้งใช้ในการร้องเรียน แจ้งความ แจ้งเบาะแส