วิธีลงทะเบียนค่าไฟผ่านแอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และวิธีรับส่วนลดค่าไฟปี 65


โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนค่าไฟ-ค่าน้ำ รับส่วนลด 1 ปี 2024

การลงทะเบียนค่าไฟ-ค่าน้ำเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยจะเป็นมาตรการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าให้เป็นระยะเวลานานถึง 1 ปีด้วยกันและสำหรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำไม่ระยะเวลานานถึง 1 ปีเช่นกันโดยจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับการเข้าร่วมโครงการได้และยังมีข้อยกเว้นที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งจะต้องมีการเช็ครายละเอียดให้เข้าใจก่อน 

ขั้นตอนและคุณสมบัติกับการลงทะเบียนค่าไฟเพื่อเป็นส่วนลดค่าไฟ 2024

เงื่อนไขการลงการลงทะเบียนค่าไฟสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. การลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าจะรับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนและต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  2. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับส่วนลดค่าไฟต่อเดือนแต่ไม่เกิน 315 บาทกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315บาทจะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้ หรือจะได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในแต่ละเดือน
  3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
  4. ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้ และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
  5. การลงทะเบียนค่าไฟจะได้เป็นส่วนลดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2567

การลงทะเบียนค่าไฟจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะให้ลงตามเว็บไซต์ที่มีกำหนดให้โดยจะมีทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

  1. ต้องใช้เลขประจำตัวประชาชนและเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟ
  3. จะต้องมีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและต้องมีรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าในการลงทะเบียนค่าไฟ
  4. รหัสเครื่องวัดไฟฟ้าและบิลประจำเดือนกับจำนวนเงินค่าไฟฟ้าเพื่อพิจารณาลดค่าไฟ

นอกจากการลงทะเบียนค่าไฟก็ยังมีการลงทะเบียนลดค่าน้ำ

จะเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดค่าน้ำเป็นระยะเวลา 1 ปีเช่นกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2567 โดยจะได้รับเงินช่วยเหรือไม่เกิน 100 บาทหรือตามที่ใช้จริงแต่ก็จะได้ไม่เกิน 100 บาทซึ่งจะต้องอยู่ในวงเงิน 315 บาทหากมีการใช้เกินมากกว่า 315 ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟ และสำหรับโครงการที่เป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ำนี้จะไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาทเมนต์คอนโดมิเนียมถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ตาม

สรุปได้ว่าโครงการส่วนลดค่าไฟ หรือค่าร้ำจะเป็นมาตรการสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมีการลงทะเบียนค่าไฟตามเว็บไซต์ที่ได้มีการกำหนดไว้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าน้ำหากเคยได้มีการลงทะเบียนไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะไม่ครอบคลุมกลุ่มที่พักอาศัยในหอพักหรือคอนโดมิเนียม