รู้จักกับสลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง และมาดูข้อมูลดอกเบี้ยและรางวัล (ล่าสุด)


ข้อดีต่าง ๆ ของสลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง ได้ทั้งรางวัลและดอกเบี้ย 2024

สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง จะเป็นอีกทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ไม่ต้องกู้เงินกับธนาคาร  โดยนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยแล้วยังมีโอกาสที่จะได้การถูกเงินรางวัลมากมาย โดยสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส ชุดเกษตรมั่งคั่งก็มีเปิดขายมาตั้งแต่สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง 4, สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง 5 และมาจนปัจจุบันนี้จะเป็น สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง 6 โดยธนาคาร ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่งเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วงก็คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 และวันที่ 18 ตุลาคม 2567

สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

เงื่อนไขการรับฝากสลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง

 1. สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง 6 จะมีราคาต่อหน่วย 100 บาท สามารถจะฝากได้ทุกวันยกเว้นวันที่ออกรางวัล
 2. การออกรางวัลจะออกทุกวันที่ 16 ของทุกเดือนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลให้
 3. สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่งจะมีอายุรับฝาก 3 ปี และมีสิทธิการตรวจรางวัลรวม 36 ครั้ง
 4. หากฝากครบกำหนดเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.15 บาท หรือหากมีการถอนคืนก่อนกำหนดก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 5. สำหรับการฝากสลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่งไม่ครบ 3 เดือน จะมีการหักค่าธรรมเนียมการถอนคืนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย
 6. กรณีที่ผู้ฝากสลากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลากฉบับละ 20 บาท

สลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง มีจำนวนรางวัลและเงินรางวัลเท่าไหร่บ้าง  

 1. มูลค่ารางวัล 10,000,000 บาท ทั้งหมด 1 รางวัล สำหรับรางวัลที่ 1 
 2. มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท มีทั้งหมดรวม 300 รางวัล สำหรับรางวัลที่ 2
 3. มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาทมีทั้งหมดรวม 1,000 รางวัล สำหรับรางวัลที่ 3
 4. มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาทมีทั้งหมดรวม 2,000 รางวัล สำหรับรางวัลที่ 4
 5. มูลค่ารางวัลละ 500 บาท มีทั้งหมดรวม 10,000 รางวัล สำหรับรางวัลที่ 5
 6. รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มีมูลค่ารางวัลละ 50 บาท มีทั้งหมดรวม 100,000 รางวัล
 7. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มีมูลค่ารางวัลละ 10 บาท มีทั้งหมดรวม 2,000,000 รางวัล
 8. ต่างหมวดรางวัลที่ 1 มีมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท มีทั้งหมดรวม 99 รางวัล

วิธีการซื้อสลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง

สำหรับการซื้อสลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่ง จะรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากถึง 36 ครั้งต่อหน่วย จะมีวิธีโดยใช้บัตรประตัวประชาชนติดต่อที่ธนาคาร ธ.ก.ส. และทำการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อไว้รับโอนเงินรางวัลก็จะดี และสามารถจะทำการซื้อสลาก ธ.ก.สได้เลย โดยมูลค่าต่อหน่วยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าได้ทำการซื้อสลากในช่วงเวลาไหน ซึ่งล่าสุดก็จะมีราคาต่อหน่วยที่ 100 บาท

ข้อดีของการซื้อสลาก ธ.ก.ส เกษตรมั่งคั่งสะสมไว้เรื่อย ๆ ก็คือนอกจากจะได้ฝึกให้เป็นคนที่มีวินัยเรื่องการเงิน ก็ยังจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อฝากไว้จนครบกำหนด และยังได้มีลุ้นรับรางวัลเพิ่มอีกด้วยมูลค่าตั้งแต่ 10 บาทไปจนถึง 10 ล้านบาทมากกว่าวงเงินกู้เงินธนาคาร ธกส อีก และยังมีสิทธิที่จะลุ้นถูกรางวัลได้มากถึง 36 ครั้งเลย