วิธีเช็คสิทธิ์เยียวยารถรับจ้าง รับเงิน 5,000-10,000 บาทง่ายๆ ในปี 2566


เช็คสิทธิ์! รับสิทธิ์เยียวยารถรับจ้าง ใครได้บ้าง 

และแล้วก็มาถึงสิทธิ์เงินเยียวยารถรับจ้าง แม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในระบบขนส่งเรียบร้อย แต่ยังจะต้องลงทะเบียนและไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เยียวยารถรับจ้าง ด้วยเช่นกัน! ซึ่งใครมีสิทธิ์บ้าง และจะต้องเตรียมเอกสาร รวมทั้งมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง วันนี้เราสรุปมาให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความเข้าใจง่าย ๆ และขอเตือนว่าอ่านจบแล้ว ให้รีบไปลงทะเบียนทันที เพราะหมดเขตลงชื่อ วันที่ 5 พ.ย.64 นี้แล้ว!

 

เยียวยารถรับจ้างคืออะไร 

ด้วยสถานการณ์ความยากลำบากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เดือดร้อนกันไปทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ที่ได้ขับรถรับจ้างทั่วไปด้วยเช่นกัน ทางรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบและเคาะโครงการช่วยเหลือรถรับจ้างออกมา เพื่อเป็นการเยียวยารถรับจ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลจากการแถลงการของนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดได้มีความคืบหน้าในเรื่องของการได้มีการเกิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม และเปิดรับการจองคิวบริการถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 

 

เยียวยารถรับจ้าง..ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

สำหรับการเยียวยารถรับจ้าง ได้มีการนำข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมาเปิดผู้ที่เงินเยียวยารถรับจ้างที่มีเงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งจะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบ แบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ประมาณ12,000 คน และวินมอเตอร์ไซค์ ประมาณ 3,000 คน 

ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน ได้แก่ 

  • เอกสารใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (สามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียนที่มายืนยันตัวตน)
  •  เอกสารบัตรประชาชน
  • บัตรประจำตัวและ ใบอนุญาตในการขับขี่รถขนส่งสาธารณะเพื่อลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์
  • กรณีที่คุณเป็นผู้เช่ารถ จะต้องนำข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและของผู้ให้เช่ารถมาเพื่อตรวจสอบการรับสิทธิ์เยียวยารถรับจ้าง

ทั้งนี้ การจะรับสิทธิ์ได้จะต้องชำระภาษีครบถ้วน ไม่มีการขาดส่ง และการรับเงินเยียวยารถรับจ้างจากโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดจะโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งโอนเข้าผ่านบริการพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชน ดังนั้น จะต้องผูกหมายเลขพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนการรับเงินเยียวยารถรับจ้าง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยารถรับจ้าง

เปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่คน และวินมอเตอร์ไซค์สามารถเข้าลงทะเบียนเยียวยารถรับจ้างได้ทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซด์ https://gecc.dlt.go.th หรือผ่านช่องทางลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และเมื่อจองสิทธิ์แล้วจะต้องเดินทางมายืนยันตัวในระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย. 2566 ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

  1. อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
  2. กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 
  3. กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ