กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าแบงก์ ธกส โดยเฉพาะ

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้ (เฉพาะลูกค้า ธกส)

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 14% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ไม่กำหนดอายุผู้กู้

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 12 เดือน


แนะนำกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อ ธ.ก.สเพื่อพัฒนาอาชีพ ต่อยอดและสร้างรายได้ 2023

สำหรับการกู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อล่าสุดสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยชาวเกษตรกรและกลุ่มครอบครัวของเกษตรกรเพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะต่ำกว่าสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปและสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอื่น ๆ 

จุดเด่น กู้เงิน ธ.ก.สกับดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2023

กู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อ ธ.ก.ส 100000 บาท

จะเป็นสินเชื่อสร้างฝัน สำหรับกลุ่มชาวเกษตรกรที่จะกู้เงิน ธ.ก.ส และจะได้วงเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการเริ่มต้นการสร้างอาชีพ โดยกลุ่มคนที่ต้องการจะเป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส 100000 บาท หากใช้เป็นค่าใช้จ่ายจะให้มีการคิดดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4%ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ 12 เดือนแต่ไม่เกิน 18 เดือน หากใช้เป็นเงินลงทุนจะให้คิดดอกเบี้ย 4%ใน 3 ปีแรกและปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ย 6.5%ต่อปี รวมระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 5 ปีและปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก

กู้เงิน ธ.ก.ส กับธ.ก.ส สินเชื่อ 50000-60000 บาท

จะเป็นสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท เพื่อเป็นการกู้เงิน ธ.ก.ส ไปใช้ในการสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้ประกอบอาชีพและให้ได้ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี Smart Farmer และนำเอาความรู้ความสามารถเพื่อมาพัฒนาอาชีพและต่อยอดธุรกิจถือเป็นการสร้างรายได้และฟื้นฟูธุรกิจโดยจะให้ดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4%ต่อปีและมีระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 18 เดือนและใน 3 ปีแรกให้มีดอกเบี้ย 4%และปีที่ 4 จะให้คิดดอกเบี้ยที่ 6.5% และมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก

ข้อดีของการกู้เงิน ธ.ก.ส กับลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ

จะเป็นสินเชื่อที่ให้มีการคิดดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ถูกมาก โดยจะเป็นการกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อยอด เพื่อสร้างรายได้ และเหมาะกับกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรและครอบครัว รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะเริ่มต้นการทำอาชีพซึ่งจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5-10 ปี ด้วยวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส 100000 บาท

สำหรับบุคคลที่ต้องการจะสมัครสำหรับสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ต้องการจะนำไปประกอบอาชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สามารถจะติดต่อเพื่อขอกู้เงิน ธ.ก.สได้ทาง LINE@ BAAC Family หรือติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรืออาจจะติดต่อยืมเงิน ธ.ก.สได้ด้วยตัวเองที่สาขาธนาคารใกล้บ้านได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

กู้เงินประกันสังคม

กู้เงินประกันสังคมสำหรับผู้ทำประกันสังคมล่าสุด

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้สมัคร

เริ่มต้น 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

ไม่กำหนดเวลาผ่อน

กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าแบงก์ ธกส โดยเฉพาะ

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้ (เฉพาะลูกค้า ธกส)

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 14% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ไม่กำหนดอายุผู้กู้

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 12 เดือน