กู้เงินประกันสังคม

กู้เงินประกันสังคมสำหรับผู้ทำประกันสังคมล่าสุด

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้สมัคร

เริ่มต้น 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

ไม่กำหนดเวลาผ่อน


เปิดเงื่อนไขโครงการกู้เงินประกันสังคมเพื่อผู้ประกอบการและลูกจ้างได้มีงานทำระยะยาว 2024/2567

สำหรับการกู้เงินประกันสังคมให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการจ้างงานไม่ให้มีผู้ตกงานเพิ่มมากขึ้น เรียกได้ว่าเพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการได้มีเงินเดือนจ่ายให้กับลูกจ้าง ซึ่งยังเปิดไม้มีการลงทะเบียนได้ถึงเดือนธันวาคม 2567 หรือเรียกว่าโครงการสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่สำนักงานประกันสังคมได้ออกนโยบายมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

เปิดเงื่อนไข โครงการกู้เงินประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 2567

โครงการกู้เงินประกันสังคมสามารถจะติดต่อธนาคารไหนได้บ้าง

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการกู้เงินประกันสังคมจำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการในระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมออนไลน์เพื่อใช้เป็นเอกสารในการยื่นสมัครขอสินเชื่อหรือลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารได้ดังนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBank
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) UOB
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK

โครงการกู้เงินประกันสังคมกับเงื่อนไขที่ต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการ

จะเป็นการขอสินเชื่อหรือยืมเงินประกันสังคม 2567ได้ทั้งที่มีหลักทรัพย์ หรือไม่หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ โดยกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ 2.75%ต่อปี และกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4.75%ต่อปี ด้วยวงเงินสินเชื่อที่ให้กู้เงินประกันสังคมได้จะไม่เกิน 15 ล้านบาท และทั้ง 2 รูปแบบไม่ว่าจะจะมีหลักทรัพย์ หรือไม่หลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3 ปีเท่านั้น สำหรับหลังจาก 3 ปีไปแล้วก็จะอยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารอีกที

ข้อกำหนดที่จะสามารถกู้เงินประกันสังคมได้

เรียกว่าเป็นมาตรการให้กู้เงินประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ให้สามารถยังรักษาการจ้างงานไว้ได้ และให้เป็นผู้ประกันตนได้มีงานทำอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคม โดยสถานประกอบการนั้น ๆ จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและให้มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป และตลอดระยะเวลาโครงการ 3 ปีขึ้นไปจะต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อเพื่อไม้ให้มีการเลิกจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น หลังจากได้รับสินเชื่อไปแล้ว

เรียกได้ว่าประกันสังคมปล่อยสินเชื่อผู้ประกันตนโดยเฉพาะกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจยังได้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ อีกทั้งโครงการกู้เงินประกันสังคมยังเป็นการช่วยให้ลูกจ้างไม่ตกงาน และยังได้มีงานทำต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งก็ยังทำให้บรรดาลูกจ้างยังคงจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายในระบบของประกันสังคมได้ต่อไปอีกด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

tmb so smart

tmb so smart บัตรใบเดียวตอบโจทย์ที่สุด

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ตั้งแต่ 20-70 ปี

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 10 เดือน

บัตรเครดิตโลตัส

บัตรเครดิตโลตัส มาพร้อมแต้มสะสมรับส่วนลด

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้สมัคร

ตั้งแต่ 20-65 ปี

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 10 เดือน